Home / Komornik-Bydgoszcz / Licytacje ruchomości / Pierwsza licytacja: samochód OPEL ZAFIRA 28.03.2019r.

Pierwsza licytacja: samochód OPEL ZAFIRA 28.03.2019r.

LICYTACJA 28.03.2019r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kamila Glazik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

28.03.2019r. o godz. 08:45 pod adresem: 85-825 Bydgoszcz, ul. Bohaterów Kragujewca 19/16

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 samochód OPEL ZAFIRA 1,9 CDTI

VIN W0L0AHM7552218887, poj. 1910, moc 88

1 szt 11 000 zł 8250zł

Ruchomość można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

UWAGA: 

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Na mocy art. 8671 kpc, przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię należy wpłacić na rachunek komornika:

PKO BP SA 38 1020 1462 0000 7802 0320 4930 lub na dzień przed licytacją w kancelarii komornika.

Uznanie rachunku kancelarii musi nastąpić najpóźniej na dzień przed licytacją.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Mr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

 

 Komornik Sądowy

Kamila Glazik

Top