Home / Komornik-Bydgoszcz / Licytacje ruchomości / Druga licytacja: RTV i AGD 24.04.2019r.

Druga licytacja: RTV i AGD 24.04.2019r.

LICYTACJA 24.04.2019r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kamila Glazik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.04.2019r. o godz. 13:30 w lokalu 86-070 Dąbrowa Chełmińska, Bydgoska 58  odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składająca się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 pralka Samsung 1 szt 100 zł 50 zł
2 laptop Lenovo 1 szt 500 zł 250 zł
3 telewizor LG 37LG2000-ZA 1 szt 200 zł 100 zł

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA: 

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy

Kamila Glazik

Top