Home / Licytacje nieruchomości / Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość 26.03.2019 r.

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość 26.03.2019 r.

OBWIESZCZENIE 26.03.2019 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kamila Glazik w sprawie egzekucyjnej przeciwko:

Wanda Malinowska, 85-127 Bydgoszcz, ul. Chołoniewskiego 34I/14

na podstawie art. 945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2019 r. o godz. 10:00 w:

Kancelarii Komorniczej nr XI w Bydgoszczy przy ul. Chrobrego 12/1 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej :

85-127 Bydgoszczy ul. Chołoniewskiego 34I/14,

dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/0077128/0.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy

Kamila Glazik

Top