Home / Komornik-Bydgoszcz / Licytacje ruchomości / Druga licytacja: RTV 29.04.2019r.

Druga licytacja: RTV 29.04.2019r.

LICYTACJA 29.04.2019r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kamila Glazik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

29.04.2019r. o godz. 13:00 pod adresem: 86-014 Sicienko, ul. Kasztanowa 12

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1

 

2

3

4

5

 

telewizor Samsung UE40J5100AWXXH

kino domowe LG BH7440P, głośniki 2+1, odtwarzacz BlueRay

gramofon Hyundai RT910RIP

urządzenie wielofunkcyjne BROTHER DCP J140W

aparat fotograficzny NIKON D5300 + obiektyw

1 szt

1 szt

1 szt

1 szt

1 szt

850 zł

850 zł

200 zł

300 zł

2 500 zł

425 zł

425 zł

100 zł

150 zł

1250 zł

Ruchomość można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

UWAGA: 

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Mr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości do egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 Komornik Sądowy

Kamila Glazik

 

Top